Revision miniräknare

Revision

Revisionen ger dig:

  • Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare, och andra som du är beroende av
  • Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen
  • Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar
  • En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor
  • En ständig tillgång till ett kompetent bollplank

En kvalitetsstämpel

När privata aktiebolag når vissa gränsvärden så kan bolaget behöva ha en auktoriserad revisor som granskar verksamhetens redovisning och förvaltning, det vill säga hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder.

I sin granskning bedömer revisorn om den granskade finansiella informationen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning och om de följer de lagar som finns.

På Holgersson Revision AB ger vi dig en oberoende granskning av er verksamhet och förvaltning. När ni anlitar oss för revision får ert företag en kvalitetsstämpel vilket kan förenkla för framtida samarbeten och affärer. Med en revision skapar ni trygghet och tillit gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter.

Behöver ni hjälp med revision?
Tveka inte att kontakta oss

Kontakta oss

Jobba hos oss

Logga in

Våra tjänster

redovisning

Redovisning

Vi tillhandahåller alla vanliga redovisningstjänster.

redovisning - revision

Revision

Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen.

redovisning - rådgivning

Rådgivning

Vi ger dig och ditt företag råd & värdefulla synpunkter i alla frågor som rör ditt företag.