Om Holgersson Revision AB

Vi är en fristående revisions- och redovisningsbyrå med kontor i Karlskrona, Ronneby och Växjö.

Vi har funnits sedan 1970. Vårt team med auktoriserad revisor och redovisningskonsulter tillhandahåller tjänster inom revision, redovisning och rådgivning till främst ägarledda företag, inom de flesta branscher och företagsformer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att tillhandahålla tjänster lokalt med hög kvalitet inom områdena revision, redovisning och där tillhörande rådgivning.

Revision med kunden i fokus

Vi arbetar långsiktigt tillsammans med våra kunder för att de ska ha en bättre möjlighet att nå sina mål. Med oss får ni även ett personligt bollplank där vi tillsammans kan leda ert företag framåt och maximera möjligheterna att utveckla er verksamhet.    

Holgersson Revision AB har som mål att tillhandahålla tjänster med hög kvalitet inom revision, redovisning och rådgivning till främst ägarledda företag, inom de flesta branscher och företagsformer. Vi arbetar alltid med kunden i fokus och vill vara dem nära. Därför har vi som mål att ha en stark lokal närvaro. Ni hittar oss i Karlskrona, Växjö och Ronneby. Tillsammans tar vi ert företag framåt.  

Tveka inte med att kontakta oss om ni behöver hjälp eller om ni har några andra frågor.   

Kontakta oss

Jobba hos oss

Logga in

Våra tjänster

redovisning

Redovisning

Vi tillhandahåller alla vanliga redovisningstjänster.

redovisning - revision

Revision

Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen.

redovisning - rådgivning

Rådgivning

Vi ger dig och ditt företag råd & värdefulla synpunkter i alla frågor som rör ditt företag.